Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2013

Ευχάριστο και εορταστικό περιβάλλον στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.