Πρόσκληση των μετόχων

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, σε τακτική συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας. Παρακαλούμε διαβάστε περισσότερα στο αρχείο pdf.