ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ) για πλήρη απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στο info@oikosgalinis.gr

Συστατικές επιστολές επιθυμητές.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24310-31401, 20111