Πιστοποιήσεις ISO

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι πιστοποιήσεις των ιατρικών υπηρεσιών και της διαδικασίας λειτουργίας της Κλινικής μας με τα ISO 9001 και ISO 15224.

Η Κλινική μας μετά μια πορεία ριζικής ανακαίνισης των εγκαταστάσεων με προσθήκη νέας υπερσύγχρονης νοσηλευτικής μονάδας και αντίστοιχου εκσυγχρονισμού των ήδη υπαρχουσών, ολοκλήρωσε την αναβάθμιση των διαδικασιών λειτουργίας της αλλά κυρίως των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών της με τις πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 15224.

Στις εγκαταστάσεις μας έχει διαμορφωθεί ειδική Γηριατρική Μονάδα που απευθύνεται σε υπερήλικες ασθενείς που έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Το προσωπικό μας στελεχώνεται από ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού για την βέλτιστη περίθαλψή τους.

Να σημειωθεί ότι είμαστε η πρώτη και μοναδική κλινική ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση ISO 15224, και αυτό αποτελεί το επιστέγασμα των συνεχών μας προσπαθειών που όχι μόνο είχαν στόχο την κτιριακή αλλά κυρίως την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευχαριστούμε θερμά το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που με τη συμβολή τους οδήγησαν την Κλινική μας σε αυτή την επιτυχία.

Κωνσταντια Χ. Στοφόρου MD PhD – Διευθύνουσα Σύμβουλος