•  Ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία

·       Νοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα

·       Εργασιοθεραπεία

·       Ψυχολογική υποστήριξη

·        Γυμναστική – Κινησιοθεραπεία

·        Κοινωνική Υπηρεσία

·        Θεραπευτικές Ομάδες

·        Φυσικοθεραπεία