Η Νοσηλεία σε Γ’ θέση (έως 4 κλίνες) δεν επιβαρύνεται επιπλέον, πλην της βασικής συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ που ανέρχεται σε 10% του νοσήλιου βάσει κρατικής νομοθεσίας  (Νόμος 4600/9-3-2019)

Η νοσηλεία σε Β’β’ Τετράκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ είναι από 7 ευρώ/ημέρα

Η νοσηλεία σε Β’-Βα’ Τρίκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ είναι από 16 ευρώ/ημέρα

Η νοσηλεία σε Βα’ – Α’ θέση Δίκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ είναι από 18 ευρώ/ημέρα

Η νοσηλεία σε Α’ θέση Μονόκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ είναι από 20 ευρώ/ημέρα

(Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά ημέρα ανά κλίνη )

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

**Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η βασική συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρεται στον Νόμο 4600/9-3-2019.

Εκ της Διεύθυνσης της Κλινικής