Οι μεγάλες επιβαρύνσεις στις διαφορές νοσηλίων των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκύπτουν από τις άδικα επιβαλλόμενες εκ του νόμου υποχρεωτικές εκπτώσεις ( REBATE & CLAWBACK ), οι οποίες ανέρχονται σε 45 % περίπου του κρατικού νοσηλίου, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων και λοιπών χρεώσεων, με αποτέλεσμα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να αποζημιώνει με 19 € ημερησίως ανά ημέρα νοσηλείας, ανεξαρτήτως θέσεως, τις παρεχόμενες εξ ημών υπηρεσίες ψυχιατρικής περίθαλψης. Οι δε μεγάλες διαφορές των ιδιωτικών νοσηλίων των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, οφείλονται στο γεγονός ότι τα νοσήλια καταβάλλονται στο ακέραιο από τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και ταυτοχρόνως αναγνωρίζουν θέση νοσηλείας, αναλόγως των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους. Σε περίπτωση, που το ύψος των περικοπών αναθεωρηθεί, θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως και η τιμολογιακή μας πολιτική. Το αυτό θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. από 24 %, ως είδος πολυτελείας που θεωρείται η υγεία, αναπροσαρμοστεί στο 6 %, που έπρεπε να βρίσκεται ή ακόμη και στο 13 %.

Η Νοσηλεία σε Τετράκλινο θάλαμο δεν επιβαρύνεται επιπλέον, πλην της βασικής συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ βάσει κρατικής νομοθεσίας  (Νόμος 4600/9-3-2019)

Η νοσηλεία σε Τρίκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ  είναι 20 ευρώ/ημέρα, ενώ χωρίς κάλυψη ΕΟΠΥΥ (ιδιωτικά 60 ευρώ/ημέρα)

Η νοσηλεία σε Δίκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ  είναι 25 ευρώ/ημέρα, ενώ χωρίς κάλυψη ΕΟΠΥΥ (ιδιωτικά 65 ευρώ/ημέρα)

Η νοσηλεία σε Μονόκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ  είναι 30 ευρώ/ημέρα, ενώ χωρίς κάλυψη ΕΟΠΥΥ (ιδιωτικά 70 ευρώ/ημέρα)

(Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά ημέρα ανά κλίνη)

Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Στην τιμή περιλαμβάνεται η βασική συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρεται στον Νόμο 4600/9-3-2019

Στην τιμολόγηση των Ιδιωτών δεν περιλαμβάνεται ο συνήθης μικροβιολογικός και εργαστηριακός έλεγχος βάσει της κρατικής διατίμησης και ο οποίος ανέρχεται συνήθως πέριξ των 50,00 € έως 70,00 € άπαξ και ο μοριακός έλεγχος για COVID-19 ο οποίος ανέρχεται στα 50 €, σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας που ο ασθενής δεν τον έχει προσκομίσει. 

Εκ της διευθύνσεως της κλινικής