Οι μεγάλες επιβαρύνσεις στις διαφορές νοσηλίων των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκύπτουν από τις άδικα επιβαλλόμενες εκ του νόμου υποχρεωτικές εκπτώσεις ( REBATE & CLAWBACK ), οι οποίες ανέρχονται σε 45 % περίπου του κρατικού νοσηλίου, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων και λοιπών χρεώσεων, με αποτέλεσμα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να αποζημιώνει με 19 € ημερησίως ανά ημέρα νοσηλείας, ανεξαρτήτως θέσεως, τις παρεχόμενες εξ ημών υπηρεσίες ψυχιατρικής περίθαλψης. Οι δε μεγάλες διαφορές των ιδιωτικών νοσηλίων των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, οφείλονται στο γεγονός ότι τα νοσήλια καταβάλλονται στο ακέραιο από τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και ταυτοχρόνως αναγνωρίζουν θέση νοσηλείας, αναλόγως των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους. Σε περίπτωση, που το ύψος των περικοπών αναθεωρηθεί, θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως και η τιμολογιακή μας πολιτική.

Η Νοσηλεία σε Τετράκλινο θάλαμο δεν επιβαρύνεται επιπλέον, πλην της βασικής συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ βάσει κρατικής νομοθεσίας  (Νόμος 4600/9-3-2019)

Η νοσηλεία σε Τρίκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ  είναι 20 ευρώ/ημέρα

Η νοσηλεία σε Δίκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ  είναι 23 ευρώ/ημέρα

Η νοσηλεία σε Μονόκλινο Θάλαμο για ασθενείς με ΕΟΠΥΥ  είναι 25 ευρώ/ημέρα

(Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά ημέρα ανά κλίνη)

*Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

**Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η βασική συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρεται στον Νόμο 4600/9-3-2019

Σε περίπτωση επιθυμίας μακροχρόνιας νοσηλείας επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση.

Εκ της Διεύθυνσης της Κλινικής