Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους της κλινικής.

Για τους καπνίζοντες ασθενείς υπάρχουν εξωτερικοί διαμορφωμένοι χώροι καθώς και ειδική διαμορφωμένη αίθουσα.