Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νοσηλεία οποιουδήποτε ασθενή είναι η συγκατάθεση του ίδιου. Οι θεράποντες ιατροί καταθέτουν την επιστημονική τους άποψη, χωρίς όμως να την επιβάλουν και συνεργάζονται μαζί του στις αποφάσεις για τη διάρκεια της νοσηλείας και το είδος της θεραπείας.

Σε περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας διενεργείται ότι προβλέπεται από το Ελληνικό κράτος.

Κατά την εισαγωγή προσκομίζεται το βιβλιάριο υγείας και η αστυνομική ταυτότητα του ασθενούς. Ο ασθενής και οι συνοδοί ενημερώνονται για τον κανονισμό νοσηλείας και την πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων της κλινικής και δίδουν γραπτή συγκατάθεση.

Για λόγους ασφαλείας, τα προσωπικά είδη που  επιθυμεί να έχει μαζί του ο ασθενής  (πχ ρούχα, είδη ατομικής περιποίησης κλπ), ελέγχονται και καταγράφονται από το προσωπικό της κλινικής .

Η θέση νοσηλείας που καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ είναι σε Γ θέση, δηλαδή σε θάλαμο νοσηλείας έως και επτά κλινών. Στην Κλινική μας η Γ θέση αντιστοιχεί σε  τετράκλινο θάλαμο.

Η θέση νοσηλείας συμφωνείται με τον ίδιο τον ασθενή ή τους οικείους του κατά την είσοδό του με τη διοίκηση της κλινικής. Υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης θέσεως εφόσον ο νοσηλευόμενος το επιθυμεί. Εάν ζητηθεί αναβάθμιση θέσης, αυτό  καταγράφεται σε ειδικό έγγραφο, όπου αναφέρεται και το ακριβές ποσό της οικονομικής επιβάρυνσης. 

Το επισκεπτήριο πραγματοποιείται καθημερινά,  μεταξύ  11:00 – 13:00 και 18:00 – 20:00. Ενημέρωση από τους ιατρούς γίνεται στους συγγενείς, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε μετά από προκαθορισμένο ραντεβού.

Η διατροφή του νοσηλευόμενου πραγματοποιείται  με την επίβλεψη ή /και  με τη βοήθεια των νοσηλευτών. Τα γεύματα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς, για την αποφυγή αλλεργιών και τη ρύθμιση συνυπαρχόντων νοσημάτων, παθολογικών (πχ σακχαρώδους διαβήτη, αρτηριακής υπέρτασης, νεφρικής ανεπάρκειας κλπ) ή ψυχιατρικών (πχ νευρικής ανορεξίας, βουλιμίας).

Οι επισκέπτες μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μετά από έλεγχο στους νοσηλευόμενους. Απαγορεύεται ρητά η χορήγηση αλκοολούχων ποτών.

Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς ή θερμαινόμενους εξωτερικούς χώρους της κλινικής.

Σε περίπτωση που προκύψει επείγουσα ανάγκη μετακίνησης του νοσηλευόμενου στο Νοσοκομείο, το προσωπικό της κλινικής  διακομίζει το περιστατικό  και παραμένει μέχρι την παραλαβή του από τους ιατρούς εκεί.