Η Κλινική έχει σύμβαση με όλα τα ακόλουθα ασφαλιστικά ταμεία: ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ (ΚΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με την κάλυψη του Ε(θνικού) Ο(ργανισμού) Π(αροχής) Υ(πηρεσιών) Υ(γείας).

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ασθενών καθορίζονται βάσει τιμοκαταλόγου, διαθεσιμότητας και επιθυμίας θέσης νοσηλείας.

Δείτε περισσότερα στις ιστοσελίδες των ταμείων:

ΕΟΠΥΥ: http://www.eopyy.gov.gr/

ΟΠΑΔ: http://www.opad.gr/

ΤΥΔΚΥ: http://www.tydky.gr/

ΟΓΑ: http://www.oga.gr/

ΙΚΑ: http://www.ika.gr/

ΟΑΕΕ: http://www.oaee.gr/

ΤΣΑΥ: http://www.tsay.gr

ΕΤΑΑ: http://www.etaa.gr

ΤΥΠΕΤ: http://www.typet.gr