Όταν κάποιος συνοδεύεται στη νοσηλευτική δομή από τρίτους,  χωρίς απαραίτητα να συναινεί, προκειμένου να νοσηλευτεί τότε κάνουμε λόγο για ακούσια νοσηλεία, η οποία όμως είναι απαραίτητο να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία βάσει νόμου ( Ν. 2071/92, άρθ. 95-101).

Μέχρι πρότινος η ακούσια νοσηλεία είχε ανασταλεί, αλλά με νέα υπουργική απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2020 (Αρ. Γ3α,β/ Γ.Π.οικ.65047 ΦΕΚ 4704/Β/23-10-2020), και προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι δημόσιες ψυχιατρικές δομές, να διασφαλισθεί η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των  ατόμων με ψυχικές διαταραχές, αλλά και να διευκολυνθούν οι ίδιοι και οι οικείοι τους, επανήλθε σαν διαδικασία εισαγωγής σε ιδιωτικές ψυχιατρικές δομές.

Η ακούσια νοσηλεία δημιουργήθηκε για να προστατεύει το άτομο που πάσχει αλλά και τους οικείους του ή τους συμπολίτες του, σε καταστάσεις που ξεφεύγουν από τα όρια ασφαλείας και να υπάρχουν συμπεριφορές επιβλαβείς ή ακόμη και επικίνδυνες ακόμη και για την ζωή.

Είναι επομένως θετικό να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη που να καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της παροδικής κρίσης, ώστε το άτομο που υποφέρει και βρίσκεται σε έξαρση να μην είναι απροστάτευτο  σε επιζήμιες για αυτόν καταστάσεις, χωρίς να ξεχνάμε ότι ο ψυχικά ασθενής ουδέποτε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως  παραβάτης ή κρατούμενος, ακόμη και όταν προβαίνει σε κάποια επιθετική ενέργεια, αλλά αμιγώς σαν ασθενής.